Krásná dívka na pláži


Už z dálky člověka láká dvěma něžnými ostrůvky, jejichž vrcholky jsou zdobeny lesknoucími se smaragdy. Dívka leží na boku, horní ostrůvek je měkce rozprostřen po dívčině hrudi a zabírá tak větší plochu než ten spodní, dotýkající se roztaženého ručníku, jenž slouží jako ochrana před rozpáleným pískem.

pláž a krásná dívkaDívka se náhle vydává na krátkou osvěžující koupel. To jsem zrovna ve vodě, dlouhými tempy brázdím hladinu a pozorně sleduji, jak si dívka namáčí vlasy a prudkým záklonem a dotyky rukou jim následně udává směr přilnutí. Stačím se malinko přiblížit, ale to už se, osvěžená, vrací zpátky na deku. Nechává své ostrůvky odpočinout od sluníčka a lehne si na druhý bok.

Avšak její křivka nyní promlouvá snad ještě naléhavěji, linie pevniny vybíhající zpod zakrytého souostroví je tak dokonale navr~žena, že pro fantazii již mnoho místa nezbývá. Když se potom otočí na záda, skoro se na ni bojím pohlédnout, aby se jako plachá zvěř nevylekala a neutekla. Dívat se na někoho delší dobu je ve společnosti považováno za neslušné, což by v tomto případě zcela určitě bylo;)

Emanuel Vejnar, 18.8.2011
Další: Reklamace bot a voňavky | Má sbírka básní
Přejdi na Blog | Fotografie